Loading...
Conference: 21st Century Skills & Well-being in School

Conference: 21st Century Skills & Well-being in School

Saturday, October 22, 2022, 9:00-14:30
Venue: Anatolia Elementary School

Register here for free

Details below in Greek.

Οι πρωτόγνωρες και ραγδαίες αλλαγές που βίωσε ο χώρος της εκπαίδευσης τα τελευταία τρία περίπου χρόνια συνηγορούν στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός σχολικού περιβάλλοντος που προάγει τη μάθηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ευεξία και ευημερία όλων των μελών της κοινότητας. Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τις πρόσφατα αυξημένες υποχρεώσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να υποστηρίξει την πρόοδο μαθητών και μαθητριών, όχι μόνο ως προς τη νοητική τους ανάπτυξη και την απόκτηση δεξιοτήτων 21ου αιώνα αλλά και την κοινωνικό-συναισθηματική τους καλλιέργεια, ως προϋποθέσεις συνολικά του ευ ζην. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό πρώτα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν εργαλεία και τεχνικές που θα τους οδηγήσουν σε προσωπική ενδυνάμωση και ισορροπία. Έτσι θα μπορούν να αντεπεξέρχονται πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του ρόλου τους και της επαγγελματικής τους ζωής, αποφεύγοντας καταστάσεις έντασης και άγχους και συμβάλλοντας με επιτυχία στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και ενεργών πολιτών του μέλλοντος.

Στην ημερίδα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Andreas Schleicher (Διευθυντή εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, καθώς και ειδικό σύμβουλο για την εκπαιδευτική πολιτική του Γενικού Γραμματέα στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στο Παρίσι) να μιλάει για τις απαραίτητες για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας δεξιότητες του 21ου αιώνα, θα συζητήσουμε για τη σημασία της καλλιέργειας κλίματος ευημερίας (well-being) για όλη τη σχολική κοινότητα και θα συμμετάσχουμε σε ποικίλα επιμορφωτικά εργαστήρια σχετικής θεματολογίας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε δασκάλους, καθηγητές, σχολικούς ψυχολόγους, φοιτητές τμημάτων παιδαγωγικής και ψυχολογίας, ερευνητές και στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Schedule

09:00 - 10:00 Προσέλευση [Στάθμευση στο ACT campus (Βασιλείου Σεβενίδη 17, Πυλαία) & Μεταφορά στο Anatolia Elementary campus με λεωφορεία]
10:00 - 10:30 Καλωσόρισμα
10:30 - 11:30 Κεντρική ομιλία από τον Andreas Schleicher
11:30 - 12:30 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
12:30 - 13:00 Διάλειμμα
13:00 - 14:30 Εργαστήρια
14:30 - 15:00 Αποχώρηση [Μεταφορά από το Anatolia Elementary campus στο ACT campus με λεωφορεία]

Keynote Speech

ASphotoAndreas Schleicher is Director for Education and Skills, and Special Advisor on Education Policy to the Secretary-General at the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in Paris.

He initiated and oversees the Program for International Student Assessment (PISA) and other international instruments that have created a global platform for policy-makers, researchers and educators across nations and cultures to innovate and transform educational policies and practices.

He has worked for over 20 years with ministers and education leaders around the world to improve quality and equity in education. He studied Physics in Germany and received a degree in Mathematics and Statistics in Australia. He is the recipient of numerous honors and awards, and holds an honorary professorship at the University of Heidelberg.

Round Table Discussion

Ο κ. Θοδωρής Φιλάρετος, Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλέγιο Ανατόλια, θα συντονίσει τη συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Συμμετέχουν:

  • Δρ Ελευθερία Γωνίδα, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ανθρώπινης Ανάπτυξης, Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.
  • Έλσα Εξηνταβελώνη, Συντονίστρια MYP, Κολλέγιο Ανατόλια
  • Αλίκη Τσακμάκα , Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Deloitte
  • Κατερίνα Σπίτσα, Νηπιαγωγός, Scientix Ambassador

Workshops

1. Πρακτικές κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης στο σχολικό πλαίσιο

Εισηγητές: Δρ Μαρία Ακριτίδου, Δρ Άρης Ρογκότης, Σαπφώ Ιχτιάρογλου 

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι διττός: καταρχήν να παρουσιαστεί το πλαίσιο και τα οφέλη της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης, όπως αυτή ορίζεται μέσα από το μοντέλο του οργανισμού CASEL. Επιπλέον, να παρουσιαστούν δοκιμασμένες πρακτικές εφαρμογής ΚΣΜ μέσα, αλλά και έξω από την τάξη από την προσχολική έως τη λυκειακή ηλικία. Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τεχνικές διαχείρισης συναισθημάτων, χαλάρωσης και προαγωγής των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών. Μέσα από τη συστηματική εκμάθηση και χρήση παρόμοιων τεχνικών προάγεται η ψυχική ευεξία των μαθητών/ τριών καθώς αναπτύσσουν δεξιότητες διαχείρισης τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν σε διάφορα πλαίσια. Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα δοθεί υλικό προς χρήση και θα ακολουθήσει συζήτηση.

2. Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Εικονικής και της Επαυξημένης πραγματικότητας

Εισηγητής: Δρ Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Σε αυτήν τη διαδραστική παρουσίαση οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες  θα χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικές εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual and Augmented Reality) και θα εξοικειωθούν με εργαλεία δημιουργίας τέτοιων εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία σε κάθε τάξη.

3. Καλλιεργώντας σύγχρονες δεξιότητες του 21ου αιώνα: Η προσέγγιση της Σχεδιαστικής σκέψης 

Εισηγητές:

Δρ Θαρρενός Μπράτιτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δρ Κυριακή Μέλλιου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Dr. Angela Salmon, Associate Professor at Florida International University, USA

Η στόχευση της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής προς τις σύγχρονες δεξιότητες δεν βρίσκει πεδίο εφαρμογής αποκλειστικά στο πεδίο της σχολικής τάξης, αλλά έχει συνδεθεί με την εξασφάλιση ενός δίκαιου, αειφόρου κόσμου στον οποίο κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει το δικαίωμα να ενεργεί με υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στις τοπικές και παγκόσμιες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενσωματώσουν στη διδακτική τους φαρέτρα, καινοτόμες προσεγγίσεις και στρατηγικές που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν εμπράκτως στις διαφοροποιημένες μαθησιακές προκλήσεις. 

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο προτείνεται η «Σχεδιαστική Σκέψη», μία προσέγγιση που πρόσφατα υιοθετήθηκε στα νέα Προγράμματα Σπουδών και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Η Σχεδιαστική Σκέψη ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων που αφορούν τους σύγχρονους μαθητές και μαθήτριες και έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη βελτίωση της καθημερινότητας τους, μέσα από τον σχεδιασμό και την κατασκευή απτών προϊόντων με πραγματική αξία για τον τελικό αποδέκτη.

Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα επιμέρους στάδια της προσέγγισης και θα εμπλακούν σε πρακτικές (hands on) συνεργατικές δραστηριότητες με στόχο τον σχεδιασμό προτάσεων επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων.

4. Green edu - Πράσινη Εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον

Εισηγητές: 

Δρ Θαρρενός Μπράτιτσης¨, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δημήτρης Ράμμος, Δάσκαλος / Υποψ.Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αhmet Topcu & Canan Kalkan Çelik, Εκπαιδευτικοί Ahiler Secondary School - Tουρκία
Octavian Horia Minda, Ilie Minescu, Alexandru Maniu Εκπαιδευτικοί Școala Gimnazială nr.16 Take Ionescu School - Ρουμανία
Dr. Dominique Persano, Πανεπιστήμιο UNIPA Παλέρμο, Ιταλία
Johanna Kommorec, Πανεπιστήμιο WSBINOZ Πολωνία

Η Πράσινη εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα και στη διαμόρφωση σωστών στάσεων και συμπεριφορών, που μπορούν να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον.
Με ένα πράσινο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ένα θέμα της επιστήμης που μπορεί να θεωρηθεί αφηρημένο, τοποθετείται σε ένα οικείο πλαίσιο που σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών και οδηγεί στη χρήση τεχνολογιών που απαντούν σε περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Green Education for a Sustainable future και αφορούν τομείς της πράσινης χημείας, η αειφόρου μηχανικής και η ρομποτική και η πράσινη βιοτεχνολογίας. Τα παραδείγματα δραστηριοτήτων που θα παρουσιαστούν θα απευθύνονται στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού και το Γυμνάσιο. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων θα χρησιμοποιηθούν και εργαλεία όπως το Arduino και το LegoWeDo. Δεν απαιτείται κάποια πρότερη γνώση αυτών των εργαλείων και θα δοθούν στους συμμετέχοντες αναλυτικά σενάρια και οδηγίες καθώς και ένα kit με βασικά υλικά για υλοποίηση δραστηριοτήτων στην τάξη τους.

About the Kassandra Center for Educational Excellence

The Kassandra Center for Educational Excellence (CEE) at Anatolia College aspires to become a reference point and resource for excellence in education at an institutional and regional level. It aims to empower educators to engage in innovative teaching strategies grounded in educational research and its emergent advancements which encompass both the academic and the socioemotional well-being of students. 

Share