Loading...
Menu

Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού

 Στο AES καλλιεργούμε τη δίψα για μάθηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο σεβασμός στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, μέσα σε συνθήκες διαρκούς στήριξης και θετικής ενίσχυσης, συμβάλλει στην υγιή και ισόρροπη ψυχοσωματική του ανάπτυξη.

Προσεγγίζουμε κάθε παιδί ως μοναδική προσωπικότητα και το εφοδιάζουμε με τα εργαλεία εκείνα που θα του επιτρέψουν να διευρύνει τις γνώσεις του, να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να αναλάβει τις ευθύνες του, να αναπροσαρμόσει τις στάσεις του, να είναι ικανό να μαθαίνει δια βίου.

Δίνουμε έμφαση στην ενεργητική μάθηση ως διαδικασία αυτενέργειας και ανακάλυψης επιδιώκοντας τη διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών μας και στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

Εκεί που η γνώση συνδυάζεται ισόρροπα με την έκφραση και τη δημιουργία

Ενθαρρύνουμε κάθε παιδί να φτάσει στο ύψιστο δυναμικό των δυνατοτήτων του με τους εκπαιδευτικούς μας να σχεδιάζουν διαφορετικούς δρόμους μέσα από τους οποίους μαθητές με διαφορετικές ικανότητες, ενδιαφέροντα και μαθησιακές προτιμήσεις να κατακτούν κάθε φορά τη γνώση. Επιδιώκουμε το παιδί να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για μάθηση μεγιστοποιώντας έτσι το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Αναγνωρίζουμε την αξία της διαφορετικότητας και προάγουμε τον αμοιβαίο σεβασμό εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας, τονίζοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και της ευθύνης, μέσα από δράσεις εθελοντικές προκειμένου να λειτουργήσουν οι μαθητές μας αποτελεσματικά ως ενεργοί υπεύθυνοι πολίτες.

Προάγουμε ένα θετικό σχολικό κλίμα που βασίζεται στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας όπου κυριαρχούν η ευελιξία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η ανάληψη δράσης.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Anatolia Elementary School περιέχει τα μαθήματα που προβλέπει το Κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα με ορισμένα από αυτά να είναι ενισχυμένα σε ώρες διδασκαλίας.

Περιλαμβάνει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν την κριτική σκέψη και τον ερευνητικό τρόπο, έννοιες συνυφασμένες με τη φιλοσοφία του σχολείου και διδάσκονται σε ειδικούς χώρους (εργαστήρια).

Ένα Πρόγραμμα Σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών

Επικοινωνιακή δεξιότητα

Όλοι οι μαθητές στο AES ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα εκπαιδεύονται στο να χειρίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα την ελληνική γλώσσα μέσα από πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό , να την καταλαβαίνουν, να τη µιλούν, να τη διαβάζουν, να τη γράφουν µε άνεση, ώστε να ικανοποιούν τις πρακτικές, συναισθηµατικές, πνευµατικές και κοινωνικές τους ανάγκες.

Με όχημα τη γλώσσα, οι μαθητές στο AES μαθαίνουν να αγαπούν το λογοτεχνικό βιβλίο, έρχονται σε επαφή µε γλωσσικής υφής πολιτισµικά στοιχεία άλλων λαών, ώστε να εκτιμούν και να σέβονται τη γλώσσα του άλλου και να συµβιώνουν αρµονικά µε αλλόγλωσσους. Έχοντας εκτεθεί σε διάφορες οπτικές και ερµηνείες του κόσµου εµπλουτίζουν την αντίληψή τους για τον κόσμο με αποτέλεσμα να ευνοείται η κατανόηση της διαφορετικότητας και η ανάπτυξη της ανεκτικότητας.

Μαθηματικά: η ποίηση των λογικών ιδεών

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο AES συνδέεται με τη χρηστικότητά τους στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Επιδιώκουμε να κάνουμε τα μαθηματικά όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα και προσιτά στον μαθητή, ακολουθώντας τις ικανότητες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις του μέσα από διαφορετικούς δρόμους διδασκαλίας αποζητώντας την ευχαρίστηση μέσα από τη γνώση.

Ασκούμε τους μαθητές μας στη μεθοδική σκέψη, και στη σαφή, λιτή και ακριβή διατύπωσή της.

Ενισχύουμε την παρατηρητικότητα, την προσοχή και την αυτοσυγκέντρωση των μαθητών σε ένα περιβάλλον που τους δίνει κίνητρο για δραστηριοποίηση, αξιοποιώντας παιδαγωγικά τα λάθη τους με σκοπό την αυτενέργεια και την ενσωμάτωση της νέας γνώσης στην παλιά.

Βιωματική Προσέγγιση: Όταν συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις

''Μόνο ό,τι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και στον χαρακτήρα σου." - Dewey

Πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Τα παιδιά από μικρή ηλικία εκδηλώνουν περιέργεια για τον κόσμο γύρω τους. Στην προσπάθεια τους να τον εξερευνήσουν, αναπτύσσουν κάποιες ερευνητικές δεξιότητες. Όμως, οι δεξιότητες αυτές, που προκύπτουν από δραστηριότητες δοκιμής και λάθους, είναι περιορισμένες σε αριθμό και δεν αρκούν για τη συστηματική μελέτη του φυσικού κόσμου.

Το πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών ενισχύεται από την Α' τάξη μέσω της προσέγγισης STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστηριακό χώρο και στοχεύει σε πρώτη φάση να βοηθήσει τους μαθητές να ασκηθούν μεθοδικά σε απλές ερευνητικές πρακτικές, όπως είναι η παρατήρηση, η σύγκριση, η ταξινόμηση και η διατύπωση ερωτημάτων.

Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν τη βάση ώστε να αναπτύξουν στη συνέχεια του προγράμματος οι μαθητές πιο σύνθετες δεξιότητες, όπως είναι η πρόβλεψη, η εκτέλεση πειραματικών δραστηριοτήτων, η πραγματοποίηση παρατηρήσεων και πειραματικών μετρήσεων, η καταγραφή δεδομένων, η «ανάγνωση» των δεδομένων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η αποτίμηση/ αξιολόγηση της όλης διαδικασίας μαζί με τους συμμαθητές τους, ώστε να προσεγγίζουν τον κόσμο με ένα πιο συστηματικό, οργανωμένο και ουσιαστικό τρόπο.

Sharpen your skills
Touch and learn!
Enjoy being creative!
Miraculous things can happen

Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής: Προαγωγή της υγείας στο σχολείο

"Νους υγιής εν σώματι υγιεί"

Το AES δίνει έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και στην αρµονική του ένταξη στην κοινωνία με την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας των μαθητών του.

Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και αντιληπτικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως η συνεργασία, η υπομονή και η επιμονή, η αυτοπειθαρχία, η μετριοφροσύνη, η συνετή αντιµετώπιση της νίκης και της ήττα αποτελούν τους βασικούς σκοπούς της Φυσικής Αγωγής.

Από τις μικρές τάξεις, με επιπλέον ώρες σε σχέση με το υποχρεωτικό πρόγραμμα, δίνεται έμφαση στην ψυχοκινητική και μουσικοκινητική αγωγή και οι μαθητές συμμετέχουν σε παιχνίδια ατομικά, ομαδικά, παραδοσιακά, ελεύθερα και οργανωμένα.

Στις μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές μυούνται στην τεχνική των αθλοπαιδιών (καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση), του στίβου και της ελεύθερης, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Αειφόρο Σχολείο

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί μία συνεχή δυναμική μαθησιακή διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους ανθρώπους και το φυσικό, κοινωνικό περιβάλλον.

Με τη δραστηριοποίηση των μαθητών μας μέσω ειδικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκουμε να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη ζωή γίνεται μέσα από τη συνεργασία, την καλλιέργεια αξιών και τη δηµιουργία νέων προτύπων, στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον.

Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται με διεπιστηµονικό και διαθεµατικό τρόπο με προεκτάσεις στις Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες και με έµφαση στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών.

Αισθητική Αγωγή (Εικαστική, Θεατρική και Μουσική Αγωγή)

Ανακαλύπτοντας την ομορφιά

Η Αισθητική Αγωγή στο AES αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της προσωπικότητας των µαθητών, στην ανάπτυξη της ικανότητας για αισθητική απόλαυση και στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας.

Αποτελεί για το παιδί µέσο ψυχαγωγίας, γνώσης και κοινωνικοποίησης καθώς στηρίζεται στην εξωτερίκευση των συναισθηµάτων και στην ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού, ενισχύει την ευαισθησία του, αξιοποιεί την παρατηρητικότητά του, καλλιεργεί τις αισθήσεις του και τις αντιληπτικές του ικανότητες και προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας και συµµετοχής σε κοινή προσπάθεια.

Οι μαθητές, ως δημιουργοί αλλά και ως φιλότεχνοι θεατές, εμβαθύνουν σταδιακά στις τέχνες, μαθαίνουν να χαίρονται την ομορφιά, όπου τη συναντούν, στη φύση ή στην τέχνη και θέλουν να τη δημιουργούν.

Εικαστική Αγωγή

Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε κατάλληλη υποδοµή, ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή ωρίµαση των παιδιών και τη διαφορετικότητά τους αρχίζει µε δραστηριότητες απλές και οικείες σε αυτά και µε την πάροδο του χρόνου προχωρεί σε δραστηριότητες περισσότερο σύνθετες.

Οι µαθητές αντλούν γνώσεις και εµπειρίες από διάφορες πηγές και µε διάφορους τρόπους, ενώ ταυτόχρονα οργανώνονται επισκέψεις σε µουσεία, γκαλερί, χώρους δηµιουργίας και διοργανώνονται εκθέσεις και εκδηλώσεις που ενισχύουν το ενδιαφέρον των παιδιών.

Θεατρική Αγωγή

Βασισμένοι στην «αρχή» του θεάτρου, ότι το κύριο υλικό του είναι το σώµα και η ψυχή του ηθοποιού, άρα και του µαθητή και με στόχο την πληρέστερη προετοιµασία των παιδιών για την ένταξή τους στο παιδαγωγικό σύστηµα και στην απόκτηση καλύτερων σχέσεων µε τον εαυτό τους και µε τους άλλους, η Θεατρική Αγωγή εισάγεται από την πρώτη τάξη του δημοτικού.

Η ενεργός συµµετοχή των µαθητών στην πρακτική διαδικασία αλλά και σε θεατρικές – καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αναδεικνύει την ευαισθησία, τη δηµιουργικότητα και το οµαδικό πνεύµα των µαθητών που συµµετέχουν.

Οι επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις , η παρακολούθηση ταινιών και η πρόσκληση καλλιτεχνών στον χώρο του σχολείου ενισχύουν την απαιτούµενη διασύνδεση του σχολείου µε την κοινωνία και τον πολιτισµό.

Μουσική Αγωγή

Καθώς η μουσική είναι μια δραστηριότητα της καθημερινής εμπειρίας των παιδιών προτού ακόμα να ενταχθούν σε σχολικό περιβάλλον, η μουσική μάθηση στο AES προκύπτει αβίαστα μέσα από τη συμμετοχή του παιδιού σε ποικίλες μουσικές δραστηριότητες ακολουθώντας μια πορεία από το απλό στο σύνθετο, από το γνωστό στο άγνωστο.

Οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής μέσα από ένα πολυπολιτισμικό υλικό, με βασικό εργαλείο το παιχνίδι και τον πειραματισμό με τους ήχους.

Συνειδητοποιούν τη σχέση της µουσικής µε τις άλλες Τέχνες και αναπτύσσουν, µέσω της μουσικής, πνεύµα συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και επικοινωνίας, στοιχεία απαραίτητα για την κοινωνικοποίησή τους.

Technology and Innovation in the curriculum

Μαθαίνουμε με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας!

Οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας εντάσσονται σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες του AES ως εργαλείο μάθησης, δημιουργίας και επικοινωνίας.

Οι μαθητές από την πρώτη τάξη εξοικειώνονται σταδιακά με τη χρήση τους και τις αξιοποιούν συστηματικά στη διαδικασία της μάθησής τους (i-pads, laptops, computers).

Επιτυγχάνεται έτσι, σταδιακά, ο «τεχνολογικός εγγραμματισμός» των μαθητών, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα, χρήσιμα, εκπαιδευτικά εργαλεία, που βοηθούν και προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία και που ως τέτοια μαθαίνουν και τα παιδιά να τα αντιμετωπίζουν.

Από το 2012 – 2013 η Δ΄ Τάξη και από το 2013 – 2014 παράλληλα και η Ε’ Τάξη λειτουργούν ως ψηφιακές, πρωτοπορώντας, με τη χρήση των iPad. Οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ένα ενισχυτικό, πολυμεσικό, διαδραστικό υλικό, απόλυτα εναρμονισμένο με τους εκπαιδευτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος, που, επιπροσθέτως, βοηθάει τον μαθητή στην επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κατακτήσουν το καινούριο και να εμπεδώσουν το παλιό με παιγνιώδη, δημιουργικό και ενδιαφέροντα τρόπο.

Συγχρόνως, μεθοδεύεται η ουσιαστική πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με το ασφαλές διαδίκτυο, μιας και χρησιμοποιούν μέσα που τους φέρνουν, εν δυνάμει, πιο κοντά με αυτό.

Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των δυνατοτήτων του αποτελεί μέρος της διδακτικής πράξης και έχει ως προϋπόθεση την ορθή χρήση του µέσα από την κριτική επεξεργασία των προσλαµβανόµενων πληροφοριών, ως πολύτιµο εργαλείο για την απόκτηση πλούσιας πολιτισµικής και επιστηµονικής γνώσης και την εξασφάλιση της δια βίου εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο AES αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και μηχανισμό συνεχούς παρακολούθησης και παρέμβασης στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής ποιότητας που παρέχει.

Αναφέρεται στις σχολικές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες που αποκτά και αναπτύσσει ο μαθητής στον γνωστικό, γλωσσικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα με σκοπό την ενθάρρυνση και τη σωστή αυτοαντίληψη κάθε παιδιού.

Σέβεται τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης και ωριμότητας κάθε παιδιού και επιβραβεύει την ατομική προσπάθεια που καταβάλει κάθε παιδί ξεχωριστά. Η επιβράβευση αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για περαιτέρω εξέλιξη, πρόοδο και ανάπτυξη κάθε παιδιού ενδυναμώνοντάς το.

Share

 

Δημοτικό Μικρών Τάξεων
Β. Σεβενίδη 31A
Τηλ: 2310 301 330, 2310 398 254

Δημοτικό Μεγάλων Τάξεων
Τζον Κένεντι 60
Τηλ: 2310 398 370

Νηπιαγωγείο
Τζον Κένεντι 60
Τηλ: 2310 398 275

55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκη