Loading...
Menu
Teach the teachers: 300 μέλη του διδακτικού προσωπικού του Κολλεγίου Ανατόλια συμμετείχαν στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Κέντρου Εκπαιδευτικής Αριστείας

Teach the teachers: 300 μέλη του διδακτικού προσωπικού του Κολλεγίου Ανατόλια συμμετείχαν στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Κέντρου Εκπαιδευτικής Αριστείας

Περισσότερα από 300 άτομα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Κολλεγίου Ανατόλια παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν από τις 5 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2022 με την υποστήριξη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Αριστείας/ Center for Educational Excellence (CEE) του Κολλεγίου Ανατόλια. Στις επιμορφώσεις συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες του Κολλεγίου Ανατόλια – Anatolia Elementary School, Anatolia High School, ACT- the American College of Thessaloniki και Pinewood – the American International School).

Τα θέματα των επιμορφώσεων επελέγησαν και με βάση ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί τον περασμένο Φεβρουάριο, ώστε να καταγραφούν και να εντοπιστούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες  τους για μία ακόμη καλύτερη μαθησιακή εμπειρία μέσα στην τάξη. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που καταγράφηκαν ήταν η Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση (Social Emotional Learning-SEL) αλλά και εκπαιδεύσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του επιστημονικού τους πεδίου.

Τα σεμινάρια υλοποίησαν εκπαιδευτές από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μ. Βρετανία και την Ελλάδα. Τα θέματα των επιμορφώσεων ήταν:

  1. Η διαδικασία και τα εργαλεία για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Οι εκπαιδευτικοί  όλων των βαθμίδων παρακολούθησαν στη Βιβλιοθήκη Bissell ένα 12-ωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εισαγωγή πρακτικών που προωθούν τη διερευνητική προσέγγιση στις φυσικές επιστήμες καθώς και την προσέγγιση STEM σε συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα. Η επιμόρφωση έγινε από τους καθηγητές/εκπαιδευτές του διεθνούς φήμης  Perimeter Institute, ένα από τα κορυφαία στον κόσμο κέντρα επιστημονικής έρευνας, κατάρτισης και εκπαιδευτικής προσέγγισης στη Θεμελιώδη Θεωρητική Φυσική. Τις πρωτότυπες δραστηριότητες παρουσίασαν οι Dave Fish και Olga Michalopoulos, καθηγητές Φυσικής και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Perimeter Institute.

CEE Trainings September 1

CEE Trainings September 6

CEE Trainings September 8

 Emotional teaching and learning: Πρακτικές για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Στο Flexible Learning Space στη Βιβλιοθήκη Ελευθεριάδης παρουσιάστηκαν δύο πεντάωρα εργαστήρια για τη θεωρία και την πρακτική της συναισθηματικής μάθησης. Το κάθε εργαστήριο χωρίστηκε σε τρεις ενότητες: η πρώτη αφορούσε την τάση μας να μένουμε στον αυτόματο πιλότο μας και συμβουλές για το πώς να σπάμε τον πάγο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ενότητας συζητήθηκαν επιστημονικές διαπιστώσεις σχετικά με τη λειτουργία του συναισθηματικού μας εγκεφάλου και τη διαχείριση των συναισθημάτων μας. Η τρίτη ενότητα περιλάμβανε πρακτικές συμβουλές για μία καθημερινότητα με επίγνωση και φροντίδα του εαυτού μας.  

CEE Trainings September 17

CEE Trainings September 21

  1. Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση: Πρακτικές για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Κατά το πεντάωρο εργαστήριο παρουσιάστηκαν πρακτικές συναισθηματικής αυτορρύθμισης που συμβάλλουν στο ευ ζην των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών τριών και εξηγήθηκε πώς μπορεί να υιοθετηθεί στην τάξη μία νοοτροπία που να είναι ευεργετική για όλους. Η εκπαιδεύτρια εξοικείωσε τους συμμετέχοντες με πρακτικές για την ένταξη της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης (Social and Emotional Learning-SEL) στο μάθημα, με δραστηριότητες και ασκήσεις. Επίσης, προέτρεψε τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τις τεχνικές που επιθυμούν να δοκιμάσουν μέσα στη σχολική χρονιά, και να αναρωτηθούν τι μπορούν να μάθουν για τον εαυτό τους καθώς και για τους μαθητές τους μέσα από αυτή την νέα εμπειρία.

  1. Εκπαιδευτική Ψηφιακή Καινοτομία

Το 6ωρο εργαστήριο στο Anna Papageorgiou STEM Center απευθύνθηκε στους φιλολόγους και καθηγητές Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Η επιμορφωτική διαδικασία κινήθηκε σε τρεις άξονες:

-          Σύνθετη Αναζήτηση στο Διαδίκτυο: Εργαλεία, στρατηγικές και τεχνικές αναζήτησης μέσα από παραδείγματα εύρεσης και ανάκτησης εκπαιδευτικού υλικού, ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, πνευματικά δικαιώματα και πηγές.

-          Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Εικονικής και της Επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual – Augmented Reality).

-          Μαθησιακός Σχεδιασμός: χρήση online εργαλείων δημιουργίας σεναρίων, αναφορά σε καινοτόμες διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές (αντίστροφη τάξη/αντεστραμμένη τάξη/flipped classroom, χρήση video games in the classroom, χάρτες εννοιών, παιγνιώδης αξιολόγηση, Τεχνητή Νοημοσύνη κ.ά.)

CEE Trainings September 22

  1. Μία νέα προσέγγιση στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών

Η Ανδρομάχη Καρανίκα, αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο University of California στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, παρουσίασε ένα 6ωρο σεμινάριο για τις σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη διεθνή τους διάσταση. Τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται στα περισσότερα πανεπιστήμια ως μάθημα γλώσσας (μεταξύ πολλών άλλων γλωσσών) που ωστόσο παραμένει ενταγμένο στο πλαίσιο των βασικών ανθρωπιστικών σπουδών. Στο σεμινάριο συζητήθηκαν οι προκλήσεις που παρουσιάζει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών καθώς και οι τελευταίες μέθοδοι που στοχεύουν στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, συχνά σε συνεργασία με κέντρα αριστείας και καινοτομίας (π.χ. https://dtei.uci.edu). Ταυτόχρονα η Ένωση Κλασικών Σπουδών (Society for Classical Studies) και άλλες ενώσεις κλασικών φιλολόγων ανοίγουν γόνιμο διάλογο για το μέλλον της διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών (και σπουδών). Αφενός η γλώσσα διδάσκεται ως πολιτιστικός φορέας, αφετέρου δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια γνωστικών δυνατοτήτων (cognitive skills) που μπορούν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική εμπειρία στον σύγχρονο κόσμο.

H κα Καρανίκα παρουσίασε και τη δεύτερη επιμόρφωση με θέμα «Από την ανθρωπολογία στην αυτογνωσία μέσα από τη διδασκαλία ομηρικών επών από μετάφραση: Θεωρία και πράξη». Χρησιμοποιώντας την έννοια της παιδιάς (game-gamification) οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν πώς μελετώντας τις αρχαίες ελληνικές πηγές (π.χ. την ΣΤ ραψωδία της Οδύσσειας) μπορούμε να δούμε όχι μόνο ένα αρχαίο game theory, αλλά και να βρούμε τρόπους που μας βοηθούν να αναλύσουμε πιο εποικοδομητικά τα κείμενα που διδάσκονται από μετάφραση και πώς μέσω των αρχαίων πηγών ενισχύεται η δημιουργική τάση. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν το πέρασμα από τη μελέτη στη δημιουργία, από τον Όμηρο σε σύγχρονους συγγραφείς οι οποίοι αντλούν θεματικά και δομικά υλικό από την αρχαιότητα που συνεισφέρει σε μια σύγχρονη αναγέννηση στη δημιουργική γραφή και εικόνα.

  1. Μαθησιακές δεξιότητες

Οι καθηγητές ξένης γλώσσας παρακολούθησαν ένα εργαστήριο σχετικά με τη διδασκαλία των μαθησιακών δεξιοτήτων. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες διδάσκονται στο πλαίσιο του MYP και καλλιεργούνται και στα έξι χρόνια φοίτησης των μαθητών/τριών. Πρόκειται για τις δεξιότητες έρευνας, επικοινωνίας, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, οργάνωσης και κοινωνικές δεξιότητες. Το σεμινάριο αφορούσε τη διαβάθμιση των δεξιοτήτων αυτών και  διδακτικές πρακτικές για την καλλιέργειά τους.  

  1. Μαθήματα Βοτανικής

Η σημασία της Βοτανικής, η πλούσια ελληνική χλωρίδα και η σύνδεση της βοτανικής με την περιβαλλοντική εκπαίδευση ήταν το επίκεντρο της επιμόρφωσης που απευθύνθηκε σε καθηγητές και καθηγήτριες Βιολογίας. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Βιολογίας του Anna Papageorgiou STEM Center και οι συμμετέχοντες έλαβαν πρακτικές ιδέες για το πώς μπορούν να ενσωματώσουν τη Βοτανική στην τάξη τους.

  1. Yoga στην τάξη

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πολύ ενδιαφέρον επιμορφωτικό εργαστήριο σχετικά με τις βασικές αρχές διδασκαλίας της hatha yoga, τα ενεργειακά κέντρα chakras, την ανάλυση των θέσεων και τη διδασκαλία του χαιρετισμού στον ήλιο (sun salutations), τη διδασκαλία και διορθώσεις σε βασικές θέσεις asana, βασικές τεχνικές αναπνοών pranayama και την καθοδηγούμενη χαλάρωση, τον διαλογισμό και τον οραματισμό.

 

Share

 

Δημοτικό
Β. Σεβενίδη 31A
Τηλ: 2310 398 254
2310 398 370, 2310 398 209
Γραφείο Εγγραφών: 2310 398 438

Νηπιαγωγείο
Τζον Κένεντι 60
Τηλ: 2310 398 275

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

55535 Πυλαία, Θεσσαλονίκη