Loading...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάδοχο Κατασκευής της Ανέγερσης Σχολικών Κτιρίων Pinewood και Center for Educational Excellence και Αναβάθμιση Κτιρίου Compton

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», στο πλαίσιο ανέγερσης δύο σύγχρονων σχολικών κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 6.750 περίπου τετραγωνικών μέτρων, τα οποία θα λειτουργήσουν το πρώτο ως «INTERNATIONAL SCHOOL PINEWOOD» και το δεύτερο ως «CENTER FOR EDUCATIONAL EXCELLENCE» , εντός των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο (μεμονωμένη εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία) που επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον ως πιθανός Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ PINEWΟOD ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ CENTER FOR EDUCATIONAL EXCELLENCE & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟY COMPTON ΗΑLL, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ, Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Σωματείο «ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ», προτίθεται να ανεγείρει, εντός των εγκαταστάσεων του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης:

Α) Ένα σύγχρονο τριώροφο κτίριο, επιφάνειας περίπου 4.400 τετραγωνικών μέτρων το οποίο θα λειτουργήσει ως «INTERNATIONAL SCHOOL PINEWOOD». Το κτίριο θα στεγάζει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γυμναστήριο και χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων, θεατρικό εργαστήριο για δραστηριότητες χορού και μουσικής, γραφεία καθηγητών, χώρους διοίκησης και εξυπηρέτησης μαθητών, υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων, καθώς και βοηθητικούς χώρους (WC, H/M χώρους, αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π.). Πρόκειται για ένα κτίριο με υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας και αισθητικής, το οποίο θα προβάλλει το πρόσωπο και το σύγχρονο χαρακτήρα του σχολείου, θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από το κοινό και θα συμβολίζει τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα και τη διαφορετικότητά του σε σχέση με τα ελληνικά προγράμματα σπουδών, καθώς θα παρέχει εκπαιδευτικές λειτουργίες σε ένα περιβάλλον μαθητών με διαφορετική κοινωνική, εθνική και πολιτισμική προέλευση και

Β) Ένα ευέλικτο τριώροφο σχολικό κτήριο με υπόγειο το οποίο σε συνδυασμό με το ιστορικό κτίριο του Compton Hall και τη ΒΑ προσθήκη του δημιουργεί μια σύνθεση τριών κτηρίων, η οποία θα λειτουργήσει ως «CENTER FOR EDUCATIONAL EXCELLENCE». Η Νέα Πτέρυγα, επιφάνειας περίπου 2.350 τετραγωνικών μέτρων, είναι αφιερωμένη κυρίως στους χώρους διδασκαλίας, θα στεγάζει νέες αίθουσες διδασκαλίας, σύγχρονα εργαστήρια, αίθουσες μελέτης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και όλους τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους. Το Compton Hall ανακαινίζεται στο σύνολό του προκειμένου να στεγάσει κυρίως όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις της διοίκησης και προσωπικού του Σχολείου και επιπρόσθετα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια βιολογίας, καλλιτεχνικών και θεάτρου, αίθουσες ηχογράφησης, ενώ διατηρούνται και αναβαθμίζονται, όπου απαιτείται, οι υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας. Το τρίτο κτήριο είναι η υπάρχουσα ΒΑ προσθήκη του Compton Hall ,η οποία ανακαινίζεται ολικά .

Το INTERNATIONAL SCHOOL και το CENTER OF EDUCATIONAL EXCELLENCE θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα καλύψουν με πρωτοποριακό τρόπο ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτών και προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2022.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1ο Στάδιο – Προεπιλογή: Κατά το στάδιο αυτό προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Υποψήφιοι που θα επιλεγούν, (μετά την ανακοίνωση της προεπιλογή τους) θα κληθούν στο 2ο Στάδιο να υποβάλλουν τις οικονομικοτεχνικές τους προσφορές.

2ο Στάδιο – Υποβολή Προσφοράς: Κατά το στάδιο αυτό οι προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα κληθούν με νέα Πρόσκληση από το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, με την οποία θα τους κοινοποιούνται και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, να υποβάλλουν τις οικονομικοτεχνικές τους προσφορές.

Διευκρινίζεται ότι ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης οποιουδήποτε αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή ακόμα και ακύρωσης της Διαδικασίας χωρίς προειδοποίηση ή έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Πρόκειται για εσωτερική διαδικασία του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν αποκτούν δικαίωμα πληροφόρησης ή πρόσβασης στις υποβληθείσες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους, (Στάδιο 1ο) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ορίζεται η 12η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ έως 14:00μ.μ.

Η υποβολή των σχετικών φακέλων από τους Ενδιαφερόμενους, λόγω των συνθηκών που επικρατούν λόγω του COVID-19, θα γίνει ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τους σχετικούς φακέλους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν θα γίνεται αποδεκτός.

Ο φάκελος του κάθε ενδιαφερόμενου θα περιέχει τους ακόλουθους υπο-φακέλους :

 1. Την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υποψηφίου όπου θα σημειώνονται

Τα στοιχεία του Αποστολέα, δηλαδή:

 • Επωνυμία του ενδιαφερόμενου,
 • Διεύθυνση, ΤΚ
 • Ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο του υπευθύνου επικοινωνίας
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
 1. Πίνακα Κατασκευαστικής Εμπειρίας του Υποψηφίου, της τελευταίας δεκαετίας, όπου θα περιγράφονται:
  • Τίτλος - σύντομη περιγραφή, θέση έργου
  • Προϋπολογισμός έργου,
  • Κύριος/Φορέας έργου,
  • Περίοδος εκτέλεσης έργου,
 1. Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης των έργων της τελευταίας πενταετίας του Πίνακα Κατασκευαστικής Εμπειρίας, υπογεγραμμένες από τον Κύριο/Φορέα του έργου
 2. Οργανόγραμμα της εταιρείας
 3. Βιογραφικά σημειώματα των συνεργατών εταιρείας με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή αντίστοιχων έργων μεγαλύτερη των 10 ετών. Ο επικεφαλής της ομάδας κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία μεγαλύτερη των 15 ετών.
 4. Πρακτικά του ΔΣ της εταιρείας από τα οποία να προκύπτει ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.

Τα περιεχόμενα κάθε υπο-φακέλου θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και ηλεκτρονική υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η πιο πάνω διαδικασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν η διαδικασία αλλά δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καμία Εργοληπτική Εταιρεία ή Κοινοπραξία, αυτή θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Επίσημη γλώσσα είναι η ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

 1. Προκειμένου περί Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, πρωτότυπη ή επικυρωμένη, από την αρμόδια αρχή, Ενημερότητα Πτυχίου ή Πιστοποιητικό Εγγραφής σε αυτούς
 2. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
 3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
 4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
 • Συνολικό κύκλο εργασιών ανά έτος για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, μεγαλύτερο των 10.000.000,00 ΕΥΡΩ.
 • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων, μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσόν των 5.000.000,00 ΕΥΡΩ.
 1. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και OHSAS 18001, προαιρετικά ISO 14001
 2. Πιστοποιητικά εμπειρίας, σε αντίστοιχα έργα, τουλάχιστον 10 ετών των συνεργατών της εταιρείας που θα συμμετέχουν στην κατασκευή του έργου

Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Υπεύθυνη: κα Καραγεώργου Ευαγγελία, τηλ. +30 2310514020).

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται το αργό­τερο μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ορίσει κάθε ενδιαφερόμενος. 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΕΦΟΡΟΙ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ»

Share