Loading...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 6/ήμερη εκδρομή του 1ου ΓΕΛ Ανατόλια στη Ρώμη

Ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Ανατόλια προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές, της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών/τριών του Λυκείου στη Ρώμη (στο πλαίσιο του άρθρου 2 παράγραφος 5 «Εκπαιδευτικές εκδρομές» της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/τ.Β/13-02-2020). Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Προορισμός: Ρώμη
 2. Ημερομηνίες εκδρομής: από  Κυριακή 7/4 έως και Παρασκευή 12/4/2024.  
 3. Διανυκτερεύσεις: πέντε (5)
 4. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/τριών: εβδομήντα εννέα (79)
 5. Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: έξι (6)
 6. Δωμάτια: για τους μαθητές κατά βάση τρίκλινα και για τους συνοδούς καθηγητές/καθηγήτριες μονόκλινα.
 7. Μετακινήσεις: αεροπορικώς προς και από τη Ρώμη (δικαίωμα αποσκευής 20 κιλών, όχι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους). Λεωφορείο αποκλειστικής χρήσης, χωρίς περιορισμό σε ωράριο ή χιλιόμετρα στην Ιταλία.  Μονοήμερη εκδρομή με λεωφορείο, το οποίο έχει την άδεια να εξασφαλίσει τη μεταφορά μας σε κεντρικό σημείο στη Φλωρεντία (παραμονή στην πόλη τουλάχιστον για επτά (7) ώρες).  Μεταφορά προς και από τα αεροδρόμια.
 8. Ξενοδοχείο: τριών ή τεσσάρων αστέρων στο κέντρο της Ρώμης (περιοχή μεταξύ Τίβερη-Βατικανού) με πρωινό.
 9. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από την επιβεβαίωση κράτησης των δωματίων, τις συγκεκριμένες ημέρες, από το ξενοδοχείο ή κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι θα κατατεθεί αμέσως μετά την οριστικοποίηση της κράτησης.
 10. Σημειώνεται ότι οι ξεναγήσεις και οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο θα κατατεθεί εγκαίρως στο γραφείο.
 11. Έλληνα συνοδό-εκπρόσωπο του γραφείου σας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής και ξεναγό όπου χρειάζεται.
 12. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις ζωής και ατυχήματος και ασφάλιση με κάλυψη αστικής ευθύνης.
 13. Ιατρική φροντίδα χωρίς κατ’ ανάγκη μεταφορά σε Νοσοκομείο.
 14. Εγγυητική επιστολή διεκπεραίωσης της εκδρομής.
 15.  Να αναφέρεται ρητώς το τελικό κόστος ανά μαθητή/τρια. Στις τιμές να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και όλοι οι αναλογούντες φόροι για οποιαδήποτε υπηρεσία/παροχή. Έκδοση απόδειξης στο όνομα του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας με το συνολικό ποσό συμμετοχής, πλην βεβαίως των φόρων. Οι τιμές θα αφορούν το διάστημα πραγματοποίησης της εκδρομής και όχι το χρόνο κατάθεσης της προσφοράς.
 16. Στα επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα θα είναι : Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και Υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.). Επίσης, επικυρωμένη φωτοτυπία εγγυητικής επιστολής υπέρ ΕΟΤ.
 17. Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο τρόπος πληρωμής του συνολικού ποσού της εκδρομής και επιπλέον ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής, λόγω ανωτέρας βίας. Προσδιορισμός ακυρωτικών τελών κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που θα προκύψει η ακύρωση της εκδρομής. Αποδοχή ποινικής ρήτρας από το πρακτορείο, σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου, λόγω δικής του υπαιτιότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις κλειστές προσφορές τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Πέμπτη 16/11/2023 και ώρα 12.00. Το άνοιγμα και η εξέταση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή στις 16 Νοεμβρίου στις 13:15 παρουσία όλων των νομίμων εμπλεκομένων μερών.

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή του πρακτορείου θα βασιστεί τόσο σε οικονομικά, όσο και σε ποιοτικά κριτήρια και θα γίνει εφόσον τηρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια στην προσφορά.

Ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Ανατόλια
Στυλιανός Αξαρλής

Share