Loading...

Menu

Middle Years Programme στο Κολλέγιο Ανατόλια

Η ζωή στον 21ο αιώνα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας καλούν ολοένα και περισσότερους νέους να αποκτήσουν καινούργιες και πολύπλευρες δεξιότητες για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Δεξιότητες όπως η κριτική και δημιουργική σκέψη, η διαχείριση χρόνου, η προσαρμοστικότητα και η συνεργασία θεωρούνται πλέον προαπαιτούμενες, ενώ τα σχολεία οφείλουν να προάγουν τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη.

Πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (IBO)*, το Anatolia High School εφαρμόζει το πρόγραμμα ΜΥΡ με τη φιλοδοξία να προετοιμάσει τους μαθητές κατάλληλα, ώστε να αποκτήσουν ανοικτή σκέψη, να ανταποκρίνονται με ευελιξία στις διάφορες προκλήσεις και να προσαρμόζονται σε κάθε αλλαγή, εφαρμόζοντας τα όσα έχουν μάθει.

Το πρόγραμμα MYP αφορά όλους τους μαθητές και μαθήτριες του Anatolia High School από την Α’ Γυμνασίου έως και την Α’ Λυκείου και η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά.

*Ο IBO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1968 στη Γενεύη της Ελβετίας από εκπαιδευτικούς, με στόχο τον σχεδιασμό και την προσφορά υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές μεθόδους. Σήμερα τα προγράμματά του υλοποιούνται από ιδιωτικά και κρατικά σχολεία σε 143 χώρες.

Τι είναι το MYP;

Σχεδιασμένο ειδικά για μαθητές ηλικίας από 11 έως και 16 ετών, το Middle Years Programme παρέχει το εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο ενθαρρύνει τους μαθητές να καλλιεργούν ποικίλες δεξιότητες, να εξελίσσονται και να συνδέουν τις γνώσεις που αποκομίζουν από τα διάφορα μαθήματα με την πραγματική ζωή.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα που προσαρμόζεται ιδανικά στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις της κάθε χώρας αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε τάξης, και μετατρέπει το μάθημα σε μία ουσιαστική εμπειρία σφαιρικής μόρφωσης.

Στο MYP δεν αλλάζει το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, αλλάζει ο τρόπος που η ύλη αυτή προσεγγίζεται.

Η δομή του προγράμματος

myp

Το MYP είναι δομημένο σε τρία επίπεδα: τα μαθήματα, τη σύνδεση των μαθημάτων μεταξύ τους αλλά και τη σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο και τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που θέλουμε να καλλιεργήσουμε στον μαθητή. Όλες οι διδακτικές δραστηριότητες σχεδιάζονται, ώστε να καλύπτουν ταυτόχρονα και τα τρία αυτά επίπεδα.

Το MYP κατανέμει τα διδακτικά αντικείμενα σε 8 ισότιμες ομάδες μαθημάτων, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς της μητρικής γλώσσας, των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, των ανθρωπιστικών σπουδών, των ξένων γλωσσών, της τεχνολογίας, της φυσικής αγωγής και των καλλιτεχνικών.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, καθώς οι τομείς επικοινωνούν μεταξύ τους, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον μαθητή. Στο μάθημα των Μαθηματικών, για παράδειγμα, κατασκευάζουμε γεωμετρικά σχήματα και στις Τέχνες χρησιμοποιούμε τα σχήματα που κατασκευάσαμε στα Μαθηματικά για να συνθέσουμε το δικό μας έργο τέχνης.

Τα μαθήματα συνδυάζονται επίσης με την κοινωνική προσφορά, η οποία διδάσκεται τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις, αλλά και με την ατομική εργασία, μια σύνθετη και πρωτότυπη δημιουργική εργασία που υλοποιούν οι μαθητές στην τελευταία τάξη του MYP, την A’ Λυκείου.

Δεξιότητες που καλλιεργούνται στο MYP

Στόχος του μαθήματος δεν είναι απλά η μετάδοση και αναπαραγωγή της γνώσης, αλλά η ενίσχυση κρίσιμων δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές στη σχολική, επαγγελματική, αλλά και στην προσωπική τους ζωή. Οι εκπαιδευτικοί του MYP οργανώνουν το κάθε μάθημα με τρόπο που να διδάσκει στους μαθητές τα λεγόμενα "soft skills", τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του MYP οι μαθητές:

Οργανώνονται

Μαθαίνουν να οργανώνουν τις σημειώσεις τους στην τάξη, να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους και να ανταπεξέρχονται στην καθημερινότητα με υπομονή, επιμονή, αυτοπεποίθηση και θετική σκέψη.

Ερευνούν

Καθοδηγούνται στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, ώστε να επιλέγουν κατάλληλες και έγκυρες πληροφορίες. Μαθαίνουν πώς να βρίσκουν αλλά και να αξιολογούν πηγές, να συνθέτουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες, είτε πρόκειται για ένα καθημερινό μάθημα είτε για μια εργασία.

Καλλιεργούν την κριτική ικανότητα και τη δημιουργική σκέψη

Ερμηνεύουν και αξιολογούν δεδομένα, μελετούν ποικίλα ζητήματα από διαφορετικές οπτικές και δημιουργούν λύσεις σε προβλήματα. Μαθαίνουν επίσης να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη και να βρίσκουν πρωτότυπες λύσεις σε διάφορα προβλήματα.

Συνεργάζονται

Το πνεύμα συνεργασίας χτίζεται καθημερινά. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και εργασίες, οι μαθητές μαθαίνουν να μοιράζουν την εργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της δουλειάς που ανέλαβαν, να αντιμετωπίζουν από κοινού τα προβλήματά τους και να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον.

Επικοινωνούν αποτελεσματικά

Αξιοποιούν διάφορες τεχνικές προφορικού και γραπτού λόγου, αλλά και μέσα, για να επικοινωνήσουν με διαφορετικά ακροατήρια, συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις και μαθαίνουν να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη μη λεκτική επικοινωνία.

Καλλιεργώντας τις δεξιότητες αναπτύσσουν ταυτόχρονα και τα χαρακτηριστικά του προφίλ του μαθητή του Anatolia High School:

myp profile sfw

Service as Action (Κοινωνική Προσφορά)

To πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Service as Action αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του MYP και βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα με αυξημένη κοινωνική ευαισθησία.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναπτύξουμε στους μαθητές μας την ιδέα του εθελοντισμού. Συνδέοντας τα μαθήματα του Γυμνασίου με την κοινωνική δράση με τον πλέον βιωματικό τρόπο, παροτρύνουμε τους μαθητές να γίνουν ενεργά μέλη της κοινότητας, ευαισθητοποιώντας τους για τοπικά και παγκόσμια ζητήματα και καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους για τη δημιουργία θετικών αλλαγών.

Virtual School Fair 2019-20

Δείτε δείγματα δουλειάς των μαθητών μας εδώ.

Ένας διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση στο MYP είναι περιγραφική, ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε κάθε στάδιο είναι διατυπωμένα εκ των προτέρων, επομένως οι μαθητές εργάζονται με σαφείς στόχους.

Οι μαθητές λαμβάνουν σχόλια σχετικά με το επίπεδο επίδοσής τους κι έναν βαθμό στην κλίμακα του 20.

Πέρα από τις γραπτές δοκιμασίες, που αξιολογούν στενά το γνωστικό κομμάτι, η επίδοση των μαθητών εκτιμάται μέσα και από άλλες διαδικασίες, όπως η έρευνα, η συνεργασία, η παρουσίαση μιας εργασίας, και άλλες δραστηριότητες.

Η επίδοση επιβεβαιώνει στον μαθητή τι έχει καταφέρει, επισημαίνοντας κάθε φορά το επίπεδο που έχει κατακτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής συνειδητοποιεί όσα πραγματοποίησε, επιβραβεύεται για όσα έχει επιτύχει και κατανοεί ποιους στόχους να θέσει στη συνέχεια.

Η ατομική εργασία της Α' Λυκείου

Στην τελευταία τάξη (Α' Λυκείου) οι μαθητές εκπονούν το Personal Project, μια αυτόνομη ατομική έρευνα μακράς διάρκειας.

Ο μαθητής επιλέγει το θέμα και τον τρόπο με τον οποίο θα το δουλέψει. Το Ατομικό Project αποτελεί το επιστέγασμα των 4 ετών φοίτησης στο ΜΥΡ και συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Personal Project πιστοποιείται με επικύρωση της βαθμολογίας από τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (IBO).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το ενημερωτικό site για τους μαθητές: https://sites.google.com/a/anatolia.edu.gr/4th-form-personal-project/.

Διαδικτυακές συναντήσεις ενημέρωσης

Η μετάβαση στη Β' Λυκείου

Το MYP προετοιµάζει µε τον καλύτερο τρόπο τους µαθητές για τη συνέχιση των σπουδών τους στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Συνεχίζοντας στο Ενιαίο Λύκειο του Anatolia High School, οι μαθητές είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς το MYP τους έχει εφοδιάσει µε σηµαντικές µαθησιακές δεξιότητες, ακολουθώντας το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

Oι µαθητές που επιθυµούν να ακολουθήσουν τις σπουδές τους σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο IBDP, το πρόγραµµα ∆ιεθνούς Απολυτηρίου του σχολείου.

Πληροφορίες

Κατεβαστε το εντυπο του MYP

Για περισσότερες πληροφορίες για το MYP στο Κολλέγιο Ανατόλια μπορείτε να επικοινωνήσετε με την καθηγήτρια και υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Έλσα Εξηνταβελώνη (2310 398 240 & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι αναγνωρισμένο IB World School. Τα Διεθνή Σχολεία ΙΒ έχουν κοινή φιλοσοφία και δεσμεύονται να προσφέρουν υψηλού επιπέδου διεθνή εκπαίδευση, που θεωρούμε σημαντική για τους μαθητές μας. Μόνο τα σχολεία που είναι πιστοποιημένα από τον Οργανισμό ΙΒ μπορούν να προσφέρουν κάποιο από τα τρία ακαδημαϊκά προγράμματά του: το Primary Years Programme (PYP), το Middle Years Programme (MYP) ή το Diploma Programme (Ακαδημαϊκό Απολυτήριο) και επιπρόσθετα το Career-related Certificate.

Σχετικά με τον Ιnternational Baccalaureate Οrganization (IBO) και το Μiddle Years Programme (MΥΡ) μπορείτε να επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

www.ibo.org/about-the-ib/ και www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/

Share

 

Τζον Κέννεντυ 60
Πυλαία, Τ.Κ. 55535
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. +30 2310 398200
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακαδημαϊκές συνεργασίες
international_ib cern masthead
Πιστοποιήσεις
masthead