Loading...
Menu

Service Learning

Το Service Learning είναι μία παιδαγωγική μέθοδος, που προσεγγίζει την κοινωνική διάσταση της εμπειρικής μάθησης με στοιχεία εθελοντισμού. Συνδυάζει προγράμματα υπηρεσίας προς την κοινότητα με ακαδημαϊκή γνώση και προάγει την ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η μέθοδος έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες (κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, ικανότητα αξιολόγησης) και να αναπτύξουν συνείδηση υπεύθυνου πολίτη.

Σύμφωνα με μελέτες, οι έφηβοι που ασχολούνται με την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό έχουν συνήθως καλύτερη απόδοση στο σχολείο και αναπτύσσουν έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα στη διάρκεια της ζωής τους.

Στο Κολλέγιο Ανατόλια, η κοινωνική δέσμευση και καινοτομία εκφράζεται μέσω πολλών προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και φορείς που δουλεύουν με μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, πάσχοντες, ηλικιωμένους κλπ. δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης προς το διαφορετικό σε όλες του τις μορφές. Τονίζεται η διαφορά αυτής της προσέγγισης από την φιλανθρωπία, μια που στηρίζεται στην αίσθηση ισότητας όλων των εμπλεκομένων, καθώς και στην αποκόμιση πνευματικού και ψυχικού οφέλους.

Service as Action

Το Service as Action είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος ΜΥΡ και υλοποιείται εδώ και πέντε χρόνια στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Κύριο στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και ενεργή εμπλοκή των μαθητών μας σε κοινωνικά θέματα, ώστε να αποτελέσουν στο μέλλον ενεργά μέλη της ευρύτερης κοινωνίας. Παράλληλα με τα μαθήματα των διαφόρων ειδικοτήτων, οι μαθητές ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται μέσα από έρευνα και συναντήσεις με εκπροσώπους διαφόρων ΜΚΟ, ιδρυμάτων και άλλων φορέων της πόλης πάνω σε θέματα τοπικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Συνδυάζοντας την πληροφόρηση αυτή με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις με άμεσο ή απώτερο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος Service as Action είναι:

 • να εξετάζουν οι μαθητές τις ηθικές επιπτώσεις των πράξεών τους,
 • να γνωρίζουν νέες προκλήσεις
 • να ασχολούνται με θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος
 • να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες
 • να αποκτούν επίγνωση των δυνατών τους σημείων
 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις
 • να συνεργάζονται και να επικοινωνούν
 • να επιδεικνύουν επιμονή και δέσμευση.

Κάθε χρόνο οι μαθητές μας πραγματοποιούν διάφορες δράσεις και ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία γύρω από θέματα όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σωστή συμπεριφορά απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες, επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα, η οδηγική συμπεριφορά κ.α..

SaA Beach Cleaning 9Καθαρισμός Ακτής με επαναχρησιμοποιούμενα υλικά (υφασμάτινα γάντια εργασίας και φυτικούς σάκους απορριμμάτων) και καταγραφή των απορριμμάτων σε ειδικές φόρμες της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea.

SaA bocciaΜαθητές οργανώνουν εσωτερικό τουρνουά boccia και εκδήλωση παραολυμπιακών αθλημάτων.

Κατεβάστε παρακάτω το πιο πρόσφατο newsletter μας σε .pdf για να πάρετε μια γεύση από τις διάφορες δράσεις μας:

Newsletter 2018-2019

CAS: Creativity, Activity, Service

Στο κέντρο των σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου (IBDP) βρίσκεται το CAS: Creativity, Activity, Service. Χρησιμοποιώντας ολιστική προσέγγιση και βιωματική μάθηση στοχεύει στην ολοκλήρωση και ενδυνάμωση της μαθησιακής διαδικασίας τόσο σε προσωπικό, όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Η απασχόληση με αυτό είναι υποχρεωτική για κάθε μαθητή, γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, εκτείνεται στα δύο χρόνια των σπουδών του ΙΒ και πρέπει να καλύπτει ισορροπημένα και τα τρία προαναφερθέντα πεδία.

Το προφίλ των δραστηριοτήτων είναι εξατομικευμένο για κάθε μαθητή και καταρτίζεται από τον μαθητή με τη βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή-συμβούλου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η μέγιστη δυνατότητα προσαρμογής του CAS στα ενδιαφέροντα, στα ταλέντα, αλλά και στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Θεωρείται επίσης σημαντικό ο μαθητής να αναπτύξει ενεργητική στάση απέναντι στο CAS, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μόνος του ή σε μικρές ομάδες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη των παρακάτω μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning outcomes), αλλά και ο αναστοχασμός των μαθητών που κρίνουν οι ίδιοι την όλη διαδικασία με τη μορφή reflections:

 • Αναγνώριση από τον μαθητή των δυνατών του σημείων, όπως και των περιοχών που ο ίδιος νιώθει ότι χρειάζεται ενδυνάμωση.
 • Ανταπόκριση σε προκλήσεις, μέσω ανάπτυξης καινούργιων δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και σχεδιασμό δράσεων.
 • Επίδειξη συνέπειας, αποφασιστικότητας, επιμονής και σταθερότητας.
 • Καλλιέργεια της ικανότητας να λειτουργεί ομαδικά και συνεργατικά.
 • Ενασχόληση με παγκόσμια θέματα.
 • Αναγνώριση και ανάπτυξη των ηθικών επιπτώσεων των πράξεων μας.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που γίνονται ή που έγιναν στο παρελθόν σε συνεργασία με κάποια ΜΚΟ ή εξ’ ολοκλήρου οργανωμένα από το ΙΒ:

 • Ανάπλαση και αναβάθμιση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του 18ου Λυκείου Τούμπας και του ιδρύματος «Αγίου Δημητρίου».
 • Καθαρισμοί παραλιών ή δασικών χώρων αναψυχής.
 • Δενδροφυτεύσεις.
 • Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών μεταναστών στην ΜΚΟ «Άρσις».
 • Εβδομαδιαία συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα προσφέροντας δημιουργική απασχόληση στους περιθαλπόμενους των Κέντρων Αποκατάστασης «Αγίου Δημητρίου», «Αναγέννησης» και «Αρωγής», στα Γηροκομεία «Χαρίσειο» και «Φροντίζω» και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου σε συνεργασία με την «Ανοικτή Αγκαλιά» και την «Αντηρίδα».
 • Εβδομαδιαία συμμετοχή στα προγράμματα των οργανώσεων «Include» και «Εν Δυνάμει» για αλληλεπίδραση με άτομα με ειδικά ταλέντα.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δράση για την άγρια ζωή» βοηθώντας στην περίθαλψη πληγωμένων ζώων.
 • Συμμετοχή σε συσσίτια που διοργανώνουν οι ενορίες προσφέροντας υπηρεσίες στη διανομή φαγητού.

CAS 20150317 095843
Εξωραϊσμός του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (Π.Α.Α.Π.Α.Θ.) "Άγιος Δημήτριος".

CAS graffiti
Καθαρισμός της παραλίας από συνθήματα και γκράφιτι.

Student Enrichment Programs

Με σκοπό να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να επεκτείνουν τη γνώση πέρα από την σχολική τάξη και στην κοινότητα, πραγματοποιείται από το 2008 το πρόγραμμα Anatolia Volunteer Corps. Το πρόγραμμα προσδιορίζει τα πέντε κύρια ατομικά οφέλη που πηγάζουν από τον εθελοντισμό:

 • Ικανοποίηση, επιβεβαίωση, αλληλεπίδραση
 • Συμμετοχή στα κοινά, αλτρουισμός
 • Προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Αναγνώριση, εκτίμηση, πιστοποιήσεις
 • Βιωματική εμπειρία, γνώσεις

Το Πρόγραμμα προσφέρει σε όλους τους μαθητές επιλεγμένα και εξατομικευμένα προγράμματα εθελοντισμού που προάγουν το αίσθημα της φροντίδας των άλλων και καλλιεργούν τις ηγετικές, δημιουργικές, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών μας.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, περίπου 120 μαθητές συμμετείχαν σε εθελοντικά προγράμματα και δράσεις διαφόρων φορέων, όπως:

 • ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, «η Αντηρίδα»
 • το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «ο Άγιος Δημήτριος»
 • το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Euromedica-Αρωγή»
 • το Γεροντολογικό Κέντρο «Φροντίζω»
 • το «Χαμόγελο του Παιδιού»
 • ο Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή»
 • ο Σύλλογος Φίλων της Εταιρείας για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και στο Θάνατο «Μέριμνα»
 • ο Σύλλογος «Όραμα Ελπίδας»

Volunteering IMG 8202 sfwΕβδομαδιαία συμμετοχή στο εθελοντικό πρόγραμμα του Π.Α.Α.Π.Α.Θ. "Άγιος Δημήτριος" προσφέροντας δημιουργική απασχόληση στους περιθαλπόμενους.

Volunteering IMG 3572 sfwΔράση με "το Χαμόγελο του Παιδιού" στην παιδιατρική κλινική του ΑΧΕΠΑ.

Share